Potreban Vam je savet? Pozovite nas: 063 852 93 03

Rasadnik Zelena Pločica logo

Četinari

Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Surprise'

Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Surprise'

Izuzetan četinar srebrnasto – plave boje. Kompaktan je, mekih iglica, stubaste forme. Raste do oko 2 m visine. Odgovaraju mu osunčane pozicije. Koristi se za pojedinačnu sadnju, u grupi, u kamenjarima. Može se saditi i u veće žardinjere.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'

Zimzeleni četinar plave boje, kompaktan, mekih iglica, kupaste forme. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 3 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, u kamenjarima. Može se saditi i u veće žardinjere.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'

Zimzeleni četinar zeleno - žute boje, kompaktan, mekih iglica, stubaste forme. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 3 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, u kamenjarima. Može se saditi i u veće žardinjere.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis'

Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis'

Zimzeleni četinar zelene boje, kompaktan, mekih iglica, stubaste forme. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 3 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, kao živa ograda.
Kedar Cedrus atlantica 'Aurea'

Chamaecyparis lawsoniana 'Fastigiata blue'

Zimzeleni četinar plave boje, kupastog oblika. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 3 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, kao živa ograda. Daje izuzetan doprinos koloritu vrta.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa'

Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa'

Zimzeleni četinar plavo-zelene boje, loptaste forme. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 1,5-2 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi...
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'

Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'

Zimzeleni četinar žuto-zelene boje, piramidalnog oblika. Pogoduju mu osunčane pozicije. Može dostići oko 10 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, za živu ogradu. Daje izuzetan doprinos koloritu vrta.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Lutea'

Chamaecyparis lawsoniana 'Lutea'

Zimzeleni četinar žuto-zelene boje, piramidalnog oblika. Pogoduju mu osunčane pozicije. Može dostići oko 10 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, za živu ogradu. Daje izuzetan doprinos koloritu vrta.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue'

Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue'

Zimzeleni četinar plave boje, kupastog oblika. Pogoduju mu osunčane pozicije ili blaga senka. Može dostići oko 3 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, kao živa ograda, za izradu topijara. Daje izuzetan doprinos koloritu vrta.
Pačempres Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'

Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'

Zimzeleni četinar žuto-zelene boje, piramidalnog oblika. Pogoduju mu osunčane pozicije. Može dostići oko 10 m visine, ali je sporog rasta. Pogodan je za pojedinačnu sadnju, u grupi, za živu ogradu, za izradu topijara. Daje izuzetan doprinos koloritu vrta.